Консултация

На кратка работна среща ще Ви консултираме по Вашия идеен проект, като се обсъдят основните точки от работния процес: изработка, разположение, параметри, материали, срок на изработка, проект, монтаж и др.

Проектиране на мебели

Изготвя се технически чертеж и проект от архитект и интериорен дизайнер, съобразявайки се с всички технически изисквания и параметри. Калкулират се разходи и себестойност на изделието.

Промишлен дизайн на мебели

Интериорен дизайнер и мебелист определят формите и материалите на изделието, проектират оптималното им приложение, функционалност и естетически вид.

Изработка на мебели

След одобрение на проекта, се пристъпва към техническа изработка на мебелите по схема.

Доставка на мебели

По предварително уточнен ден и час, се извършва доставка на мебелите на съответния адрес.

Монтаж на мебели

По предварително съгласувано, удобно за Вас време, се извършва монтаж на място от колегите, като се определя предварително и ориентировъчното времетраене на монтажа.