Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Posted on Posted in Новини

“ЕСТЕР СПС” ЕООД е бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Получената подкрепа по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на […]