Изработка на мебели

Posted on Posted in Type A

След одобрение на проекта, се пристъпва към техническа изработка на мебелите по схема.